Bản tin sơ kết chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự hội nghị có Ông: TS. Đào Trọng Liên – Tổng giám đốc công ty, Ông: Trần Thế Hanh – Giám đốc điều hành Chi Nhánh, Ban lãnh đạo chi nhánh và các trưởng, phó phòng trực thuộc chi nhánh.

Phát biểu với Hội Nghị, Ông Đào Trọng Liên – TGĐ Công ty đã chỉ đạo về chủ trương và đường lối; các chính sách mới để các văn phòng, bộ phận thực hiện đạt và vượt mức kế hoạch năm 2011.

Hội nghị được nghe đánh giá sơ kết của Ông Trần Thế Hanh – GĐ điều hành chi nhánh về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và những tồn tại cần khắc phục để chi nhánh hoàn thành kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Tại hội nghị, các lãnh đạo thuộc các khối Kinh doanh, bảo trì, sản xuất đã lần lượt báo cáo tình hình hoạt động của khối, và những khó khăn, tồn đọng cần khắc phục để hoàn thành các mục tiêu của năm 2011.

Chương trình hội nghĩ đã diễn ra trong 2 ngày, với những buổi thảo luận sôi nỗi, hội nghị đã khép lại với những kết luận thật đúng đắn và đạt được sự nhất trí cao. Với những kết luận đó cộng với tinh thần đoàn kết cán bộ, nhân viên chi nhánh sẽ hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2011.

Sau đây là một số hình ảnh buổi hội nghị:

 

 

Ảnh: Ông Đào Trọng Liên – TGĐ phát biểu chỉ đạo

Ảnh: Ông Trần Thế Hanh – GĐ ĐH chi nhánh phát biểu đánh giá

 

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Lâm – Trợ lý GĐ phát biểu

Ảnh: Ông Đoàn Ngọc Thành – PGĐ Chi nhánh phát biểu

 

 

 

Đăng bởi: BP. Phòng Ứng dụng Web - Ban quản trị website