ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

ỨNG DỤNG CNTT TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LẬP DỰ TOÁN LƯƠNG VÀ CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

Chiều ngày 8/8/2019, Sở Tài chính Long An phối hợp với DTSOFT tổ chức Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý lập dự toán lương và cải cách tiền lương. Đại diện lãnh đạo và kế toán trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Bản tin sơ kết chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Bản tin sơ kết chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Trong 2 ngày 08/7 và 09/7/2011, tại Chi Nhánh Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm.

DTSoft - tổ chức hội thảo phần mềm quản lý tài sản tại huyện Bình Long

DTSoft - tổ chức hội thảo phần mềm quản lý tài sản tại huyện Bình Long

Sáng ngày 17/7, công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft đã tổ chức hội thảo phần mềm quản lý tài sản cho các nhân viên phụ trách kế toán của thị xã Bình Long.