DTSoft - tổ chức hội thảo phần mềm quản lý tài sản tại huyện Bình Long

(Ảnh toàn cảnh hội thảo)

        Theo đó, tại hội thảo nhân viên công ty đã hướng dẫn đặc điểm, tính năng của phần mềm quản lý tài sản NET 4.1. Đây là phần mềm dùng để quản lý chi tiết tài sản, tính toán giá trị tài sản, quản lý công việc với tài sản, các báo cáo tài sản giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới phục vụ cho các đơn vị hành chính. Phần mềm đáp ứng về quản lý và tính hao mòn, về trang cấp, xử lý tài sản, công khai sử dụng, kê khai, xử lý, hiện trạng, tăng giảm tài sản. hướng dẫn sử dụng, tự động tính toán giá trị tài sản dễ dàng, quản lý các công việc với nhiều tài sản một lúc như kiểm kê tài sản, hợp đồng mua sắm và bảo dưỡng tài sản, theo dõi khai thác sử dụng hay cho thuê tài sản. Tra cứu và tìm kiếm ccas chi tiết quản lý tài sản theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tùy theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.

      Qua buổi hội thảo, giúp các nhân viên kế toán nắm được những kỹ năng quản lý tài sản và thực hiện nhiệm vụ quản lý liên quan đến tài sản dễ dàng hơn. Từng bước số hóa công tác quản lý tài sản nhà nước ở địa phương.

Nguồn: http://binhlong.binhphuoc.gov.vn/3cms/hoi-thao-phan-mem-dtsoft.htm