GIỚI THIỆU PHẦN MỀM GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ BỆNH VIỆN - PHÒNG KHÁM VỪA VÀ NHỎ (GPBV.Net 1.2)

Giải pháp quản lý tổng thể  bệnh viện - DTSoft GPBV.Net là  bộ phần mềm tổng hợp được  cài đặt giữa Khoa khám bệnh, Khoa điều trị, (Khoa cận lâm sàng), Khoa dược, Bộ phận viện phí, Lãnh đạo trung tâm y tế và các Bộ phận có liên quan nhằm hiện đại hoá môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng,  độ chính xác của công việc, từ đó làm giảm thời gian chờ, tăng cường   quản lý, giảm sai sót, nhầm lẫn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục vụ người bệnh.

Phần mềm giúp Ban Giám đốc có thể theo dõi toàn bộ hoạt động tại các khoa phòng và kết xuất các báo cáo phục vụ công việc quản lý điều hành một cách nhanh và chính xác nhất.

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Phần mềm được thiết kế dựa  theo các quy định của nhà nước bao gồm các thông tư, quyết   định sau:

 1. Chỉ thị số 58-CT/TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.
 2. Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế  về việc  ban hành mẫu hồ sơ  bệnh án.
 3. Quyết định số 5574/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ Y tế về  “Hướng dẫn xây dựng dự    án ứng dụng CNTT trong quản lý bệnh viện”.
 4. Quyết định số 5573/QĐ-BYT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Y Tế ban hành về “Tiêu chí phần mềm và nội dung một số phân hệ phần mềm tin học quản lý bệnh viện”.
 5. Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2009 của Bộ Y tế về việc “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong ngành Y tế”.
 6. Quyết định số 82/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 20/01/2010 về việc ban hành “Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế”.
 7. Thông tư số 48/2010/TT-BYT ngày 31/12/2010 về việc Hướng dẫn chế độ khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.
 8. Quyết định số 517/QĐ-BYT của Bộ Y tế ngày 23/02/2011 về việc ban hành “Mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”.
 9. Thông tư số 22/TT-BYT của Bộ Y tế ngày 10/6/2011 về “Quy định tổ chức và  hoạt động  của khoa Dược bệnh viện”.
 10. Thông tư số 23/TT-BYT của Bộ Y tế về “Hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh”.
 11. Thông tư số 49/2011/TT-BYT ngày 30/12/2011. Ban hành và hướng dẫn áp dụng tỷ lệ hư hao đối với vị thuốc y học cổ truyền trong chế biến, bảo quản và cân chia.
 12. Công văn số 2636/BHXH-DVT ngày 06/07/2012 về việc hướng dẫn áp dụng tỷ lệ  hư hao  đối với vị thuốc YHCT trong thanh toán BHYT theo Thông tư số 49/2011/TT-BYT.
 13. Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/04/2013 về việc ban hành “Hướng dẫn quy trình  khám bệnh tại Khoa Khám bệnh của bệnh viện”.
 14. Quyết định số 3455/QĐ-BYT ngày 16/9/2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 517/QĐ-BYT ngày 23/02/2011 về mẫu bảng kê chi phí KCB tại các cơ sở KCB.
 15. Thông tư số 27/2013/TT-BYT  ngày 18/9/2013 ban  hành danh mục vật tư YT thuộc  phạm  vi thanh toán của quỹ BHYT.
 16. Thông tư số 43/2013/TT-BYT ban hành ngày 11/12/2013 về việc quy định chi tiết phân  tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 17. Quyết định số 54 /QĐ-BYT ngày 06/01/2014 về việc ban hành tài liệu “Hướng dẫn  quy  trình kỹ thuật chuyên ngành Phục hồi chức năng”.
 18. Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14 tháng 4 năm 2014 quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 19. Thông tư số 40/2014/TT-BYT  ngày 17/11/2014 ban hành và  hướng dẫn thực hiện danh  mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.
 20. Quyết định 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT
 21. Công văn số 4996/BHXH-CSYT ngày 17/12/2014 về việc hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
 22. Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ban hành ngày 22/12/2014 về việc tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh (thay thế QĐ82).
 23. Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 về việc Quy định  việc  phân  loại  phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật.
 24. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
 25. Công văn số 2348/BYT-BH ngày 10/4/2015 về việc đẩy nhanh  ứng  dụng  CNTT  trong KCB và BHYT.
 26. Công văn số 3360/BHXH-CSYT ngày 04 tháng 9 năm 2015 về  việc, bổ sung sửa  đổi dữ  liệu thống kê khám chữa, bệnh BHYT.
 27. Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 về việc Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.
 28. Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 Quy định đăng ký  khám bệnh, chữa  bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 29. Công văn số 9324/BYT-BH ngày 30/11/2015 về việc trích xuất đầu ra yêu cầu thanh toán BHYT.
 30. Thông tư số 05/2016/TT-BYT ngày 29/02/2016 quy định về kê đơn trong điều trị ngoại trú.
 31. Quyết định số 1122/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế.
 32. Một số văn bản liên quan đến ngành y khác như: Thông tư số 27/2014/TT-BYT, Công văn số 613/BHYT-CSYT, 824/BYT-KH-TC...

NHÓM CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ BỆNH VIỆN

A. Quản lý các danh mục hành chính theo quy định của nhà nước hoặc đơn vị tự định nghĩa:

 

 1. Danh mục chương loại bệnh quốc tế
 2. Danh mục mã ICD
 3. Danh mục dân tộc
 4. Danh mục địa danh
 5. Danh mục mã đối tượng BHYT
 6. Danh mục thẻ BHYT

B.Quản lý bệnh nhân:

 1. Quản lý thông tin hành chính, số thứ tự.
 2. Quản lý hạn thẻ BHYT.
 3. Quản lý tiền sử bản thân, gia đình của từng người bệnh
 4. Quản lý kết quả, hỏi bệnh, khám bệnh, chẩn đoán tại khoa.
 5. Quản lý thông tin vào viện, ra viện, chuyển viện, chuyển tuyến.
 6. Quản lý đơn, đơn mẫu, cảnh báo bệnh nhân còn thuốc.
 7. Quản lý các chỉ định của bác sỹ.
 8. Quản lý lịch hẹn tái khám.
 9. Quản lý lịch sử khám chữa bệnh của từng bệnh nhân.

 

C.Quản lý viện phí:

 1. Quản lý các khoản tạm thu, thu của từng bệnh nhân.
  • Quản lý tạm thu nhập viện, chi phí tăng cao.
  • Quản lý thu trực tiếp của người bệnh khi bệnh nhân ra viện.
  • Quản lý hoàn trả tạm thu.
 2. Quản lý các khoản chi phí của từng bệnh nhân.
  • Quản lý chi phí theo phân loại viện phí.
  • Quản lý chi phí trong hay ngoài danh mục BHYT.
  • Quản lý chi phí phát sinh kèm theo các chi phí khác.
 3. Quản lý thanh toán viện phí của từng bệnh nhân.
  • Quản lý nguồn BHYT thanh toán cho bệnh nhân.
  • Quản lý nguồn bệnh nhân cùng  chi trả.
  • Quản lý nguồn bệnh nhân tự trả  100%.
  • Quản lý nguồn hoặc chương trình khác.
 4. Quản lý thất thoát do bệnh nhân bỏ về hoặc trốn viện.
 5. Quản lý viện phí của người bệnh có thẻ BHYT và người bệnh thu phí 100%.

D.Quản lý dược:

 1. Quản lý nhập dược.
 2. Quản lý Xuất, cấp, bán: tự động xuất theo đơn và theo phiếu lĩnh.
 3. Quản lý báo cáo sử dụng kho cấp dưới.
 4. Quản lý hư hao.
 5. Quản lý kiểm kê.

E.Quản lý thu, chi cơ quan:

 1. Quản lý tất cả các khoản thu của cơ quan: thu từ hoạt động khám chữa bệnh, từ BHYT
 2. Quản lý chi cơ quan
 3. Cân đối các khoản thu chi.

F.Quản lý lâm sàng (nếu có nhu cầu trang bị thêm)

 1. Quản lý vật lý trị liệu (nếu có nhu cầu trang bị thêm)
 2. Quản lý bệnh án (nếu có nhu cầu trang bị thêm)

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Công nghệ phát triển bộ ứng dụng:

- Bộ sản phẩm giải pháp dựa trên nhiều công nghệ khác nhau cho mỗi phân hệ.

- Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng Microsoft .Net Framework 4.5 và CSDL SQL Server.

- Font chữ Unicode.

- Triển khai từng bước theo từng giai đoạn khác nhau, từ dễ  đến khó,  từ đơn  giản đến  phức tạp, triển khai theo từng phân hệ khác nhau.

Yêu cầu phần cứng của Server (máy chủ):

TÊN THIẾT BỊ                                                     CHI TIẾT

Máy chủ CSDL

CPU: Xenon 4 cores; 3.0 GHz trở lên

HDD RAID 1 hoặc tương đương: 120GB trở lên, hỗ trợ

backup tự động.

RAM: 4GB trở lên

Hệ điều hành, phần mềm máy chủ và các thiết bị khác

Windows Server 2008 R2 trở lên

SQL 2008 R2 SP1 Express trở lên

.Net Framework 4.5

IIS 7.5 + Dynamic - Static content compression; HTTP

Activation

Firewall, Antivirus

Kết nối Internet tốc độ 25Mbps trở lên + IP tĩnh +

đường truyền dự phòng (nếu có)

Tên miền (tùy chọn)

Bộ lưu điện, ổn áp và máy chủ dự phòng (nếu có)

 

Yêu cầu phần cứng Client (máy trạm):

TÊN THIẾT BỊ                                   CHI TIẾT

Phần cứng máy trạm

CPU: Core 2 Dual 2.0 GHz trở lên

RAM: 2GB trở lên

HDD: Trống ít nhất 5GB

Hệ điều hành và phần mềm:

Windows 7 trở lên

Cài đặt .net Framework 4.5

Bộ gõ tiếng Việt Unicode

Thiết bị ngoại vi:

Máy quét mã vạch hỗ trợ QR Code (cho các bộ phận

cần đọc thẻ BHYT)

Máy in (In phiếu, biểu, báo cáo)

Bảng hiện số hoặc màn hình LCD (Chức năng hiền thị

danh sách bệnh nhân trong gọi số)

Kết nối Internet (Kết nối tới máy chủ theo mô hình điện toán đám mây), hoặc LAN

KHẢ NĂNG VẬN HÀNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

 1. Thời gian chuyển giao phần mềm nhanh, sử dụng dễ dàng và hiệu quả.
 2. Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì.
 3. Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng theo yêu cầu.

 

Qúy khách sẽ được hướng dẫn sử dụng trực tiếp sau khi nhân viên của DTSoft hoàn tất cài đặt phần mềm.