GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015.

Hiện nay có khoảng trên 10000 khách hàng đang vận hành các phần mềm tài chính kế toán của CADIT - DTSoft..

Công ty DTSoft được thành lập từ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ Thông tin CADIT đăng ký hoạt động từ năm 1995.

Công ty DTSoft hoạt động chuyên về thiết kế và chuyển giao các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, đặc biệt là cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp..

DTSoft là Công ty chuyên sản xuất và chuyển giao phần mềm ứng dụng, đặc biệt là phần mềm quản lý cho các Doanh nghiệp.