Chức năng chính của phần mềm Báo cáo tài chính kế toàn

  • Tự động tạo ra các báo cáo tài chính của đơn vị từ các sổ sách kế toán cho các loại kế toán liên quan ngân sách như kế toán hành chính, kế toán đơn vị sự nghiệp có thu, kế toán dân số, kế toán chi trả trợ cấp, kế toán đường bộ.
  • Tự động cập nhập số liệu báo cáo từ cơ sở dữ liệu chứng từ của phần mềm Kế toán hành chính KTHC, Kế toán dân số KTDS, Kế toán chi trả trợ cấp KTTC, Kế toán đường bộ KTDB.
  • Kết xuất và quản lý toàn bộ các số liệu báo cáo quyết toán tài chính của đơn vị trong từng thời kỳ (Bảng cân đối tài khoản, Tình hình kinh phí sử dụng, Quyết toán kinh phí sử dụng, Phụ biểu chi tiết, Chi tiết kinh phí hoạt động, Đối chiếu dự toán kinh phí). 
  • Truyền báo cáo tài chính qua mạng (điện thoại) trực tiếp về Phòng Tài chính, hoặc kết xuất các báo cáo ra tệp, ra đĩa mềm, ra giấy để gửi đi đến phần mềm CPVX tại Phòng quản lý tài chính cấp trên.
  • Tra cứu các số liệu báo cáo theo các tiêu thức quản lý báo cáo tài chính kế toán.

​Đặc tính kỹ thuật phần mềm Báo cáo tài chính kế toán

  • Chạy trên trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400 MHz, 64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt.

​Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ

  • Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập số liệu báo cáo đơn giản, tại cùng một nơi; truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.

Click vào đây để lại những thông tin cơ bản của Quý Khách. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách
.