Phần mềm kế toán giải pháp doanh nghiệp

Dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị doanh nghiệp đáp ứng được chế độ kế toán theo

Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp

Thông tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ( Từ sau ngày 1/1/2017, thay thế nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC).

Thông tư số: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC về Luật Quản lý Thuế.

Thông tư số: 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.


►Đối tượng sử dụng phần mềm kế toán giải pháp doanh nghiệp

✤ Sử dụng cho các loại hình doanh nghiệp: Xây dựng, Thương mại, Sản xuất kinh doanh, Dịch vụ du lịch…

✤ Quản lý kế toán doanh nghiệp với nhiều vị trí kế toán riêng biệt.

• Giao diện kế toán trưởng

• Giao diện Mua hàng

• Giao diện Sản phẩm – Dịch vụ

• Giao diện Bán hàng

• Giao diện Điều hành

►Cấu trúc phần mềm kế toán giải pháp doanh nghiệp

►Giới thiệu tổng quan phần mềm kế toán giải pháp doanh nghiệp

✤ Sử dụng cho các loại hình doanh nghiệp: Xây dựng, Thương mại, Sản xuất kinh doanh, Dịch vụ du lịch…

✤ Tự động tổng hợp các chứng từ kế toán từ các vị trí kế toán khác nhau cho kế toán trưởng.

✤ Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung, nhật ký chứng từ (nhập chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối số phát sinh)

✤ Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (Tiền mặt, Tiền gửi, Nguồn vốn kinh doanh, Chi phí SXKD, Doanh thu và thu nhập, Bán hàng, Thuế GTGT, VLNL, Thành phẩm, Công nợ phải thu phải trả, Tạm ứng, TSCĐ…)

✤ Tự động kết xuất các báo cáo thuế:

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp có thực hiện khấu trừ thuế (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra, Bảng kê mua vào…)

• Các báo cáo thuế giành cho doanh nghiệp tính thuế trực tiếp (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra…)

✤ Dữ liệu được tự động tích hợp với phần mềm HTKK của Bộ Tài chính

✤ Tự động kết xuất các báo cáo, sổ kế toán, biểu mẫu chứng từ kế toán theo các Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (dành cho Doanh nghiệp lớn), Quyết định số 48/2006 /QĐ - BTC ngày 14/9/2006 (dành cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ), Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 ( dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ):

Kết xuất Thông tư 200 Thông tư 113
Báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo tình hình tài chính
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản.
Sổ kế toán Tất cả các sổ sách kế toán đáp ứng theo thông tư, quyết định (Các Sổ nhật ký chung, Nhật ký chứng từ…., các sổ Kế toán chi tiết cho các tài khoản…)
Biểu mẫu chứng từ kế toán Các phiếu nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, hóa đơn bán hàng…

 

►Ưu điểm phần mềm kế toán giải pháp doanh nghiệp

✤ Chức năng tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết.

✤ Chức năng Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết.

✤ Tự động tính hao mòn, thanh lý tài sản

✤ Kết xuất các sổ kế toán chi tiết và các báo cáo

✤ Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh, không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt. Font chữ Unicode.


Đăng bởi Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Nam-BQT website


 

Click vào đây để lại những thông tin cơ bản của Quý Khách. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.