Phần mềm quản lý học phí (QLHP)
Quản Lý Trường Học

Phần mềm quản lý học phí (QLHP)

Phiên bản: 2021
156 32
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
Nhận báo giá
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

1. Giới thiệu phần mềm Quản lý học phí DTSoft

Phần mềm quản lý học phí (QLHP) DTSoft chịu trách nhiệm quản lý thu chi học sinh dùng để quản lý thông tin học sinh đang học tại trường. Quản lý tất cả các quyển biên lai, sổ biên lai được nhận về từ cơ quan cấp trên, quản lý tất cả các khoản thu, phải thu, báo ăn tại nhà trường. Quản lý khẩu phần ăn hằng ngày của từng nhóm học sinh, dựa vào các thành phần dinh dưỡng có trong từng thực phẩm để lên thực đơn phù hợp với từng nhóm trẻ.

Tổng hợp các báo cáo về tình hình thu chi và kết xuất sổ như sổ thu và thanh toán, sổ theo dõi các khoản thu, nhận ký thu và bàn giáo, sổ chi tiết thu chi, sổ tổng hợp thu chi, tổng hợp thu tiền, thu chi học sinh theo lớp,.. Tra cứu và tìm kiếm các khoản thu học sinh hay thu chi nhà trường theo một hay nhiều tiêu thức quản lý cùng một lúc tùy theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.

2. Các chức năng chính của Phần mềm quản lý học phí DTSoft

  1. Quản lý học sinh theo các tiêu thức mã số, họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh,...
  2. Quản lý các khoản thu của từng học sinh theo từng loại thu như học phí, học phẩm, trang bị, tiền xây dựng, tiền ăn, bán trú,...Các chứng từ thu tiền của học sinh, cấp biên lai cho học sinh. Hỗ trợ đơn vị sử dụng in các biên lai thu tiền, phiếu học sinh, phiếu thu, phiếu chi.
  3. Quản lý báo ăn và tự động tính khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh ăn theo ngay, kết xuất sổ khẩu phần ăn. Theo dõi số suất ăn và tiền ăn của từng học sinh trong từng tháng.
  4. Quản lý biên lai thu tiền, kết xuất các báo cáo quyết toán biên lai, tổng hợp các báo cáo này tại đơn vị quản lý. Chuyển các báo cáo quyết toán biên lai qua mạng hoặc đĩa mềm từ các trường học, đến Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục.
  5. Quản lý khẩu phần ăn hàng ngày của từng nhóm học sinh. Dựa vào thành phần dinh dưỡng và lượng của từng loại thức ăn có thể tính được chất lượng của từng bữa ăn.
  6. Tự động kết chuyển các chứng từ thu chi sang phần mềm kế toán KTHC của DTSoft.
  7. Tra cứu và tìm kiếm các khoản thu học sinh hay thu chi nhà trường theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
  8. Quản lý các chứng từ thu chi của nhà trường trong suốt năm học. Tự động hoá công tác dự toán, quyết toán và tổng hợp báo cáo thu chi nhà trường và các đơn vị quản lý.
  9. Tổng hợp các báo cáo về tình hình các khoản thu và chi như kết xuất Sổ thu và thanh toán , Sổ theo dõi các khoản thu, Nhật ký thu và bàn giao, Sổ chi tiết thu chi, Sổ tổng hợp thu chi, Tổng hợp thu tiền, Thu học sinh theo lớp… Tự động tạo ra báo cáo Dự toán thu, Dự toán chi, Quyết toán thu, Quyết toán chi. Nối mạng và chuyển các báo cáo này qua mạng hoặc đĩa mềm.

Dữ liệu báo cáo từ Phần mềm quản lý học phí được trình bày rõ ràng, đầy đủ