Phần mềm quản lý học sinh đáp ứng được vấn đề quản lý trong nhà trường, hỗ trợ in các biểu mẫu, báo cáo theo:

- Thông tư 32/2008/TT-BGDĐT- thông tư ban hành quy định đánh giá  và xếp loại học sinh tiểu học.

- Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT-Quyết định ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS &THPT.

- Quyết định 51/2008/QĐ-BGDĐT- Sửa đổi bổ xung một số điều quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS &THPT.

Các chức năng chính của phần mềm quản lý học sinh

- Quản lý thông tin về học sinh như tên học sinh, mã số học sinh, ngày sinh, quê quán…Năm vào học, năm ra trường.

- Quản lý hồ sơ năm học : lưu trữ các thông tin về lớp học của học sinh trong năm, thông tin BHYT, ý kiến của GVCN…

- Quản lý điểm học sinh: Tự động tính điểm trung bình học kỳ và học lực môn học theo từng lớp học .

- Quản lý nghỉ học sinh: Theo mã số học sinh, ngày nghỉ học, học kỳ, có phép - không phép hay học sinh bỏ tiết.

- Quản lý đánh giá xếp loại học sinh: Tự động xét lên lớp, rèn luyện hè và danh hiệu cho học sinh.

- Quản lý hệ số môn học: Tùy theo từng trường từng khối từng lớp học, nhà trường có thể nhập hệ số của môn học theo từng lớp riêng biệt.

- Tra cứu và tìm kiếm thông tin của học sinh trong quá trình học tập theo một hay nhiều tiêu thức quản lý cùng một lúc tùy theo các tiêu chuẩn người sử dụng.

- Tổng hợp các giấy tờ, sổ sách và báo cáo về học sinh như kết quả rèn luyện của học sinh, chất lượng học tập của học sinh, tổng hợp hỗn hợp cả năm, tình hình nghỉ học của học sinh…

- Kết nối cơ sở dữ liệu quản lý học sinh với Website nhà trường, tạo điều kiện cho phụ huynh có thể theo dõi việc học tập của con em mình hay trao đổi với trường qua mạng Internet.

Đặc tính kỹ thuật của phần mềm quản lý học sinh

- Chạy trên mạng cục bộ(cho nhiều người sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ.

- Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy : PC586  300-400MHZ, 64MB Ram, 4GB HDD, hệ điều hành 9x, NT, 2000, 2003, XP, Vista…

- Tiếng Việt: Bảng mã TCVN-3, UNICODE

Click vào đây để lại những thông tin cơ bản của Quý Khách. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.