Tính năng nổi bật của phần mềm quản lý tiếp dân và đơn thư khiếu tố

  • Người sử dụng có thể nhập thông tin đăng ký tiếp dân và chuyển thông tin đăng ký đến cán bộ tiếp dân. Từ đó, giúp cán bộ tiếp dân chủ động trong công việc tiếp công dân.
  • Người sử dụng có thể ghi lại toàn bộ nội dung của từng lần tiếp dân bao gồm: các phân loại, hướng giải quyết, các ghi chú. Từ màn hình quản lý công tác tiếp dân, người dùng cũng có thể tiếp nhận đơn thư (nếu có). Và hình thành một vụ khiếu nại, tố cáo.
  • Quản lý công tác tiếp nhận đơn thư và tài liệu kèm theo, công tác xử lý phân loại đơn thư theo nội dung, lĩnh vực đơn thư. Từ đó đưa ra hướng giải quyết đơn thư.
  • Theo dõi các bước và tiến trình giải quyết từ lúc đơn thư phát sinh đến khi kết thúc.
  • Tra cứu đăng ký tiếp dân, công tác tiếp dân, công tác xử lý phân loại đơn thư, công tác giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo.
  • Quản lý các số liệu báo cáo của toàn đơn vị, tổng hợp số liệu các báo cáo của từng bộ phận, đơn vị hoặc tòa bộ hệ thống về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Quý Khách click vào đây để lại những thông tin cơ bản. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.