1. Giới thiệu phần mềm quản lý trường học

Phần mềm quản lý trường học dùng để quản lý thông tin về học sinh,  thời khoá biểu,  theo dõi giảng dạy, mối liên hệ giữa nhà trường và phụ huynh …nhanh chóng dễ dàng thuận tiện và không tôn nhiều công sức của người quản lý.

Trong các hoạt động quản lý thì quản lý con người là khó nhất. Nó đòi hỏi rất nhiều yêu cầu, khả năng của người quản lý. Hiểu được yêu cầu của người quản lý ở đây là quản lý trường học, chúng tôi đã tạo ra một phần mềm giúp đỡ công việc quản lý của bạn một cách hiệu quả nhất.

2. Các chức năng chính của phần mềm quản lý trường học

 • Quản lý thông tin về học sinh như tên học sinh, mã số học sinh, ngày sinh, quê quán…Năm vào học, năm ra trường.
 • Quản lý hồ sơ năm học : lưu trữ các thông tin về lớp học của học sinh trong năm, thông tin BHYT, ý kiến của GVCN…
 • Quản lý cấp bằng cho học sinh: lưu lại số liệu bằng cấp cho học sinh, mã số bằng, xếp loại, ngày cấp…
 • Quản lý thời khóa biểu:hỗ trợ nhà trường lập thời khóa biểu cho lớp học và giáo viên.
 • Quản lý kỳ thi và phòng thi : Nhà trường phân công cán bộ coi thi các môn học theo phòng thi.
 • Quản lý thi cử: Phần mềm tự động tạo danh sách học sinh theo từng phòng thi, có thể xếp học sinh theo vần ABC hoặc chia theo lớp, một phòng bao nhiêu thí sinh…
 • Quản lý kết quả thi: Nhập kết quả thi theo phòng thi đã tạo ở trên và nhập các trường hợp bỏ thi.
 • Tra cứu và tìm kiếm thông tin của học sinh,thông tin về thi cử, thông tin thời khóa biểu… theo một hay nhiều tiêu thức quản lý cùng một lúc tùy theo các tiêu chuẩn người sử dụng.
 • Tổng hợp các giấy tờ, sổ sách và báo cáo về học sinh như kết quả rèn luyện của học sinh, chất lượng học tập của học sinh, tổng hợp hỗn hợp cả năm, tình hình nghỉ họcc ủa học sinh…
 • Kết nối cơ sở dữ liệu quản lý học sinh với Website nhà trường, tạo điều kiện cho phụ huynh có thể theo dõi việc học tập của con em mình hay trao đổi với trường qua mạng Internet.

​3. Đặc tính kỹ thuật của phần mềm quản lý trường học

 • Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ.
 • Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy : PC586  300-400MHZ, 64MB Ram, 4GB HDD, hệ điều hành 9x, NT, 2000, 2003, XP, Vista…
 • Tiếng Việt: Bảng mã TCVN-3, UNICODE

​4. Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ

 • Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhât dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ.
 • Không đòi hỏi người có trình độ tin học cao. Giao diện bằng Tiếng Việt.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, mạng Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ xung riêng.

Quý Khách click vào đây để lại những thông tin cơ bản. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách. 

Hướng dẫn sử dụng một số tính năng trong phần mềm Quản lý trường học( QLTH)

Nhằm nâng cao các tính năng cho phần mềm, đồng thời giúp cho các văn phòng, phòng kinh doanh có thể kinh doanh các phần mềm tốt hơn. Trong thời gian vừa qua, phòng phần mềm quản lý đã làm xong các mẫu tra cứu mới cho toàn bộ các phần mềm thuộc phòng phần mềm quản lý, với chức năng tra cứu mới này, việc tra cứu sẽ được mở rộng hơn trước về các điểu kiện đưa vào, người dùng có thể tự định nghĩa các điều kiện đưa vào.

Để có thể tra cứu phần mềm nhanh chóng, phòng phần mềm xin đưa ra một ví dụ cụ thể (Tra danh sách giáo viên trong phần mềm QLTH)


 

Nếu muốn xoá các tiêu chuẩn ấn nút “Xoá TiêuC”, nếu muốn xoá biểu thức tra cứu ấn nút “Xoá BTTC”Người dung đưa số IDCB = 1 vào text “Số ghi chi tiết [IDCB]”, sang combox “Quan hệ Tiêu thức và Giá trị” chọn (>,<,=,<>,<=,>=,Like,No Like) là tuỳ theo người dùng, ấn vào nút “Chuyển vào BTTC”, ấn nút “Tra cứu” để tìm kiểm theo tiêu thức đã chọn. Nếu muốn thêm tiêu thức (VD lớn hơn ngày 01/01/2011) vào text “Ngày tháng [NTNCB]” đưa ngày vào, chon dấu “>” trong combox “Quan hệ Tiêu thức và Giá trị”, ch ọn “And” trong combox “Quan hệ giữa các tiêu chuẩn”, ấn nút “Chuyển vào BTTC” và ấn “Tra cứu” để kiểm tra.

Trên đây là một ví dụ nhỏ để có thể tra cứu theo mẫu mới. Vậy nếu văn phòng nào có nhu cầu học tra cứu phần mềm theo mấu mới xin liên hệ với phòng phần mềm quản lý theo địa chỉ mail “bpmql@dtsoftus.com” hoặc số điện thoại 024.3987.4757,  để được hưỡng dẫn rõ hơn về các tra cứu.