Phần mềm Tổng hợp ngân sách dùng để quản lý, Tổng hợp, trao đổi các báo cáo ngân sách xã đáp ứng được các chế độ báo cáo kế toán theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.

Chức năng chính của phần mềm tổng hợp ngân sách

  • Nhận, cập nhập và quản lý toàn bộ các số liệu báo cáo ngân sách của các đơn vị trực thuộc gửi về và kết xuất tổng hợp các số liệu báo cáo ngân sách gửi lên cấp trên. Tự động kết xuất báo cáo ngân sách từ cơ sở dữ liệu của chương trình kế toán ngân sách xã KTXP hoặc từ các báo cáo nhận về.
  • Tra cứu các số liệu báo cáo nhận về và gửi đi theo các tiêu thức quản lý báo cáo ngân sách (theo chương, loại khoản, mục và tiểu mục)
  • Tổng hợp các số liệu báo cáo ngân sách theo các kỳ, so sánh số liệu giữa thực hiện và dự toán ngân sách, kết xuất bảng cân đối ngân sách.

Đặc tính kỹ thuật phần mềm tổng hợp ngân sách

Chạy trên mạng cục bộ (cho nhiều người cùng sử dụng) hay trên các máy đơn lẻ. Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: PC 586, 350-400MHz,64MB RAM, 4 GB HDD. Chạy trong Win 2x, phông tiếng Việt.

Khả năng sử dụng và dịch vụ hỗ trợ

  • Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập các báo cáo đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
  • Sử dụng tiện lợi cho phòng tài chính các quận huyện để tổng hợp ngân sách từ các xã phường hoặc các xã để gửi báo cáo ngân sách.
  • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.

Click vào đây để lại những thông tin cơ bản của Quý Khách. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ liên hệ tư vấn tận tình cho Quý Khách.