Quản lý lập kế hoạch Thanh tra và xử lý chồng chéo (QLKHTT)
Hành Chính Công

Quản lý lập kế hoạch Thanh tra và xử lý chồng chéo (QLKHTT)

Phiên bản: 2021
156 32
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
Nhận báo giá
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ LẬP KẾ HOẠCH THANH TRA VÀ XỬ LÝ CHỒNG CHÉO

Phần mềm Quản lý lập kế hoạch thanh tra và xử lý chồng chéo, gọi tắt là QLKHTT được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây. Phần mềm QLKHTT đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về công tác nhập liệu và quản lý văn bản Thanh tra doanh nghiệp. Phần mềm QLKHTT đáp ứng được các yêu cầu quản lý hồ sơ doanh nghiệp, Quản lý lập và theo dõi kế hoạch thanh tra...


Giao diện phần mềm

CƠ SỞ XÂY DỰNG DỰA TRÊN CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

- Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

- Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010;

- Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

- Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

- Nghị định số 83/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ;
- Căn cứ chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA PHẦN MỀM

- Lập và quản lý hồ sơ doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh

- Lập kế hoạch thanh tra các doanh nghiệp theo đơn vị

- Duyệt hồ sơ thanh tra các doanh nghiệp theo kế hoạch của đơn vị

- Kiểm tra kế hoạch thanh tra chồng chéo do các đơn vị cấp dưới gửi lên

- Thông báo, sắp xếp các đơn vị có kế hoạch thanh tra trùng lặp

- Khả năng tìm kiếm các thông tin nhanh chóng và chính xác về hồ sơ doanh nghiệp, xử lý kịp thời các thông tin trùng lặp, vi phạm, liên kết dữ liệu từ các đơn vị có liên quan

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Công nghệ phát triển bộ ứng dụng:
- Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server.
- Font chữ Unicode và chạy được đa số các trình duyệt hiện nay (Chrome, Cốc Cốc, FireFox..)
- Triển khai từng bước theo từng giai đoạn khác nhau, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Lập kế hoạch thanh tra theo từng lĩnh vực quản lý chuyên môn của mình các sở ban ngành, thanh tra huyện kiểm tra các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có trên địa bàn tỉnh.
- Thanh tra tỉnh sẽ kiểm tra và tổng hợp các kế hoạch thanh tra của các đơn vị gửi về, từ đó Thanh tra tỉnh sẽ kiểm tra Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh nào trong kế hoạch có các tổ chức của nhà nước sẽ thanh tra trong cùng một năm hay không. Nếu có thì Thanh tra tỉnh sẽ có kế hoạch sắp xếp, kết hợp thống nhất lại thời gian thanh tra và nội dung thanh tra để thực hiện thanh tra cùng thời gian với nhau. Không được quá 1 lần bị thanh tra/01 năm.
- Thứ tự ưu tiên trong công tác thanh tra sẽ theo trình tự từ cấp cao nhất cho đến cấp cuối cùng.
- Thanh tra tỉnh sẽ đưa ra được danh sách phải thanh tra trong năm để báo cáo về cơ quan cấp trên UBND tỉnh để tiến hành thực hiện các thủ tục thanh tra.
- Đối với kế hoạch thanh tra đã được cơ quan cấp trên phê duyệt, nếu hết thời hạn mà chưa thực hiện thanh tra sẽ được ghi nhận lại trong năm (chưa thanh tra), và có thể chuyển các danh sách chưa thanh tra này vào kế hoạch thanh tra cho năm tiếp theo.
- Thời gian thực hiện công tác thanh tra, tùy thuộc vào công việc chuyên môn của thanh tra mà cơ quan thanh tra sẽ được phép điều chỉnh thời gian thanh tra. - Lập ra được danh sách các cơ quan tham gia vào quá trình thanh tra, nội dung thanh tra, thời gian thanh tra.

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người sử dụng có trình độ tin học cao. Giao diện phần mềm bằng tiếng Việt.
- Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng.
- Khả năng bảo mật cho dữ liệu hồ sơ doanh nghiệp, kế hoạch thanh tra.
- An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng.
- Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan.
- Hiệu quả quản lý cao, chính xác, nhanh chóng.