Lễ trao mã nguồn phần mềm cho trưởng phòng phần mềm HCM1

Lễ trao mã nguồn phần mềm cho trưởng phòng phần mềm HCM1

Chiều ngày 22/12/2010 Chi nhánh công ty DTSoft đã long trọng tổ chức lễ “ trao mã nguồn phần mềm cho trưởng phòng phần mềm HCM1”.