Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC)
Hành Chính Công

Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC)

Phiên bản: 2021
156 32
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
Nhận báo giá
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ NGƯỜI CÓ CÔNG - NGƯỜI NGHÈO - BẢO TRỢ XÃ HỘI

Phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC) do DTSoft phát triển gồm có 2 phân hệ chính: Quản lý chi trả trợ cấp cho Người có công và quản lý chi trả trợ cấp cho đối tượng Bảo trợ xã hội. 

Phần mềm được thiết kế trực quan, giao diện dễ sử dụng, không đòi hỏi người dùng phải có kiến thức tin học chuyên sâu. Bên cạnh đó, QLTC cũng tuân thủ và đạt yêu cầu của quy định pháp luật Việt Nam về các chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng Bảo trợ xã hội và đối tượng Người có công. 

Giao diện chính phần mềm quản lý trợ cấp đối tượng Bảo trợ xã hội

Phần mềm QLTC quản lý Chi trả Trợ cấp Người có công căn cứ theo:


- Quyết định số 09/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/03/2007 của Bộ LĐTBXH về chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho kế toán nguồn ngân sách trợ cấp người có công
- Thông tư liên tịch số 84/2005/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 23/9/2005 về cấp phát quản lý thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng
- Quyết định số 645/1998/QĐ-BLĐTBXH ngày 03/07/1998 về công tác dự toán và báo cáo tài chính.
- Nghị định 20/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ LĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Phần mềm QLTC quản lý Chi trả Trợ cấp xã hội căn cứ theo:


- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Luật Người khuyết tật
- Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội
- Thông tư 26/2012/TTBLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn một số điều của Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

1. Quản lý Xét duyệt hồ sơ trợ cấp: Theo dõi các thông tin về hồ sơ của công dân nộp xét duyệt trợ cấp theo từng bước (Hướng dẫn, Nhận hồ sơ, Trạng thái giải quyết, Hiện trạng hồ sơ).
2. Quản lý Đối tượng và Chi trả trợ cấp: Thông tin về các đối tượng trợ cấp và từng lần chi trả trợ cấp cho đối tượng như thông tin về thân nhân, hiện trạng, quyết định, chi trả trợ cấp, căn cứ….
3. Quản lý Tài chính và sự vụ: Quản lý về kinh phí trong Kế hoạch chi trả, Dự toán nhận về chi trả, Chi sự vụ trong đơn vị.
4. Tra cứu các thông tin quản lý: Tìm kiếm, kiểm tra tất các các thông tin đã được cập nhật vào hệ thống phần mềm.
5. Tổng hợp Sổ sách và báo cáo: Hệ thống phần mềm cho phép kết xuất được tất cả các dữ liệu đã được cập nhập như Sổ trợ cấp, các Danh sách hồ sơ đối tượng trợ cấp, các Danh sách đối tượng chi trả hàng tháng, Danh sách đối tượng tăng hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng giảm hưởng trợ cấp, Danh sách đối tượng điều chỉnh hưởng trợ cấp, các biểu tổng hợp trợ cấp thường xuyên và đột xuất, tổng hợp chi quản lý và sự vụ, tổng hợp các báo cáo dự toán và kế hoạch.
6. Chức năng Trợ giúp: giới thiệu về công ty và các tình huống nhập liệu, cách sử dụng hệ thống phần mềm.

Giao diện kết quả xuất báo cáo của phần mềm QLTC

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Phần mềm chạy trên nền điện toán đám mây,cơ sở dữ liệu tập trung nên có thể kết
xuất các báo cáo ngay tức thì khi đơn vị chủ quản cần mà không cần đợi các đơn vị
tổng hợp số liệu.
- Chạy trên nền web hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng. Không phụ thuộc vào khoảng cách, vị
trí và có thể làm việc bất cứ nơi nào có kết nối Internet.
- Tương thích tốt với các hệ điều hành Windows, Mac Os, iOS, Android, Blackberry.
- Tương thích tốt với các thiết bị như PC, Tablet, Smartphone
- Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer
- Tham khảo tại http://qltc.dtsoftvn.com 

KHẢ NĂNG SỬ DỤNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin
dễ dàng, chính xác và đầy đủ.
- Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt.
- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao
gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý
của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.