Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

156 32
Phần mềm CSDLGIA đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về hàng ...
Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

156 32
Phần mềm Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị hành ...
Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

156 32
Hệ thống thông tin Tài chính dự án đầu tư (kí hiệu HTDA) là hệ thống thực hiện quản lý và theo dõ ...
Hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội (HTLD)

Hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội (HTLD)

156 32
Phần mềm hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội HTLD là một hệ thống giúp c ...
Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

156 32
Hệ thống thông tin Tài chính Thu – Chi ngân sách Xã (kí hiệu HTXP) là hệ thống hỗ trợ người dùng q ...
Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

156 32
Phần mềm Hệ thống thông tin Cán bộ công chức viên chức & Cải cách tiền lương (HTCV) lưu trữ, ...