Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)
Kế Toán Doanh Nghiệp

Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)

Phiên bản: 2021
156 32
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
Nhận báo giá
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Phần mềm kế toán KTDN dùng để quản lý kế toán cho  doanh nghiệp đáp ứng được chế độ kế toán theo:

  • Thông tư số: 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ( Từ sau ngày 1/1/2017, thay thế nội dung áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại quyết định 48/2006/QĐ-BTC).
  • Thông tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp lớn thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.
  • Thông tư số: 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của BTC về Luật Quản lý Thuế.
  • Thông tư số:26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.
  • Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ( bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2018) áp dụng cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

                   Vui lòng tải bộ cài dùng thử KTDN:

►Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC-bản dùng thử
►Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC-bản dùng thử


 

Cấu trúc phần mềm kế toán doanh nghiệp

 

Giới thiệu tổng quan phần mềm kế toán doanh nghiệp

+ Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung, nhật ký chứng từ (nhập chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối số phát sinh)

+ Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (Tiền mặt, Tiền gửi, Nguồn vốn kinh doanh, Chi phí SXKD, Doanh thu và thu nhập, Bán hàng, Thuế GTGT, VLNL, Thành phẩm, Công nợ phải thu phải trả, Tạm ứng, TSCĐ…)

+ Tự động kết xuất các báo cáo thuế:

  •         Các báo cáo thuế giành cho DN có thực hiện khấu trừ thuế (các mẫu Tờ khai GTGT, BK bán ra, mua vào…)
  •         Các báo cáo thuế giành cho DN tính thuế trực tiếp (các mẫu Tờ khai GTGT, Bảng kê bán ra…)

+ Dữ liệu được tự động tích hợp với phần mềm HTKK của Bộ Tài chính

+ Tự động kết xuất các báo cáo, sổ kế toán, biểu mẫu chứng từ kế toán theo các Quyết định, Thông tư của Bộ Tài chính: Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 (dành cho Doanh nghiệp lớn), Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 ( dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)

+ Bên cạnh đó, phần mềm còn tích hợp chức năng Lập và In Hóa Đơn Điện Tử cho người dùng.

Ưu điểm phần mềm kế toán doanh nghiệp


Đăng bởi Phòng Hỗ Trợ Kỹ Thuật Nam-BQT website