Phần mềm quản lý nhân sự (QLNS)
Quản Trị Nguồn Lực

Phần mềm quản lý nhân sự (QLNS)

Phiên bản: 2021
156 32
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
Nhận báo giá
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

1. Giới thiệu phần mềm Quản Lý Nhân Sự (QLNS)

 

Phần mềm quản lý công chức – Nhân sự - Tiền lương – Bảo hiểm (QLNS SC 6.0) viết tắt là “QLNS SC 6.0” dùng để Quản lý Công chức, Nhân sự, Hồ sơ cán bộ, Tiền lương và Bảo hiểm xã hội trong các đơn vị hành chính sự nghiệp hay doanh nghiệp. Phần mềm đáp ứng các:

- Quyết định số 14/2006/QĐ-BNV ngày 06/11/2006.

- Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/06/2006.

- Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ nội vụ về quản lý hồ sơ.

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương.

-  Thông tư 09/2004/TT-BNV,Thông tư 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của bộ nội vụ về chế độ lập báo cáo.

- Báo cáo thống kê nhân sự thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

- Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng bộ Nội vụ.

-  Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ về việc kê khai tài sản cá nhân.

- Thông tư 05/2013/TT-BNV ngày 25/06/2013 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức.

- Các thông tư liên quan đến việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với cán bộ viên chức như:

+ 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015: Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

+ 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015: Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập.

+ ……

- Quyết định 4223/QĐ-BNV ngày 30/11/2016 ban hành danh mục chuẩn thông tin và quy định kỹ thuật về dữ liệu dùng cho phần mềm, cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã.

- Sản phẩm và dịch vụ đạt: GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2006 - 2008

- Đã và đang được sử dụng rộng rãi và phổ biến trong toàn Quốc.

- Dễ dàng sử dụng, hiệu quả, dịch vụ hỗ trợ tư vấn tận nơi.

2. Các tính năng chính của phần mềm Quản Lý Nhân Sự (QLNS)

 

- Quản lý hồ sơ và thông tin lý lịch từng công chức, cán bộ trong cơ quan như: Sơ yếu lý lịch, Hồ sơ lý lịch, Bổ sung hồ sơ lý lịch đến từng chi tiết như Quan hệ gia đình, Thông tin địa chỉ, Quá trình công tác, Quá trình đào tạo, Quá trình lương, Hoạt động khoa học, Thay đổi ngạch bậc, Chức vụ bộ phận, Hợp đồng lao động,  Khen thưởng và kỷ luật, Hợp đồng lao động,  Theo dõi bảo hiêm v.v..

- Quản lý các hoạt động của từng công chức, cán bộ trong đơn vị như Chấm công, Công việc theo mã, Nhật ký làm việc, Đào tạo công việc, Năng lực làm việc.

- Tính lương và lập bảng lương tháng đơn vị theo hệ số lương, danh mục lương. Tính BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thuế thu nhập, trợ cấp cán bộ. Theo dõi, nộp và thanh toán bảo hiểm của đơn vị.

- Quản lý các hồ sơ, thành phần tài liệu trong hồ sơ của công chức, cán bộ; quản lý khai thác sử dụng, giao nhận và nghiên cứu hồ sơ.

- Tìm kiếm về  hồ sơ lý lịch, hoạt động và tiền lương cán bộ theo các tiêu thức quản lý để truy cập thông tin, lấy dữ liệu của cán bộ một cách nhanh chóng.

- Tổng hợp kết xuất các báo cáo như về chất lượng cán bộ, đội ngũ cán bộ về nghiệp vụ, khoa học, ngoại ngữ, khen thưởng kỷ luật; các báo cáo về hoạt động cán bộ như chấm công, nghỉ phép, nhật ký làm việc, huấn luyện cán bộ, năng lực cán bộ; các báo cáo về tiền lương và bảo hiểm xã hội như  bảng lương, danh sách nộp bảo hiểm xã hội, tăng giảm bảo hiểm xã hội, danh sách cán bộ hưởng trợ cấp xã hội, lập bảng đối chiếu nộp bảo hiểm xã hội.

- Quản lý báo cáo nhân sự, truyền nhận báo cáo lên đơn vị chủ quản, tổng hợp các báo cáo tại các đơn vị chủ quản.

Báo giá phần mềm Quản Lý Nhân Sự, Quý khách vui lòng liên hệ 029.2394.1789