Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

156 32
Phần mềm CSDLGIA đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về hàng ...
Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

156 32
Phần mềm Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị hành ...
Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

156 32
Phần mềm lập, quản lý, theo dõi hồ sơ, thông tin, tài sản, thu lệ phí... được xây dựng tuân ...
Phần mềm quản lý học phí (QLHP)

Phần mềm quản lý học phí (QLHP)

156 32
Phần mềm quản lý học phí (QLHP) tổng hợp các báo cáo về tình hình thu chi và kết xuất sổ như sổ th ...
Phần mềm quản lý dược (QLDCPro)

Phần mềm quản lý dược (QLDCPro)

156 32
Phần mềm quản lý Dược – QLDCpro là phần mềm giải pháp tổng thể về quản lý dược được cài đặt tại cá ...
Phần mềm quản lý tài sản (QLTS)

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS)

156 32
Phần mềm Quản lý tài sản (QLTS) DTSoft xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay – Cô ...
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

156 32
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHCPro của DTSoft dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp kế toán ...
Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)

Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)

156 32
Phần mềm kế toán doanh nghiệp dùng để quản lý công tác kế toán tại các đơn vị doanh nghiệp, đá ...
Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

156 32
Hệ thống thông tin Tài chính dự án đầu tư (kí hiệu HTDA) là hệ thống thực hiện quản lý và theo dõ ...
Quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP)

Quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP)

156 32
Phần mềm quản lý xử phạt vi phạm hành chính (QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đá ...
Phần mềm quản lý nhân sự (QLNS)

Phần mềm quản lý nhân sự (QLNS)

156 32
Phần mềm quản lý công chức – Nhân sự - Tiền lương – Bảo hiểm (QLNS SC 6.0) dùng để Quản lý Công chứ ...
Kế toán chủ đầu tư (KTCD)

Kế toán chủ đầu tư (KTCD)

156 32
Phần mềm kế toán chủ đầu tư KTCDnet 20.1 giúp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên qua ...
Phần mềm quản lý thư viện (QLTV)

Phần mềm quản lý thư viện (QLTV)

156 32
Phần mềm Quản lý thư viện (QLTVhtml) dùng để Quản lý sách, tài liệu lưu giữ trong thư viện, Tra cứu ...
Hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội (HTLD)

Hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội (HTLD)

156 32
Phần mềm hệ thống thông tin tài chính đối tượng chính sách xã hội HTLD là một hệ thống giúp c ...
Quản lý khiếu tố (QLKT)

Quản lý khiếu tố (QLKT)

156 32
Phần mềm quản lý tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo DTSoft (QLKT.ASP) được phát tri ...
Phần mềm kế toán xã phường (KTXP)

Phần mềm kế toán xã phường (KTXP)

156 32
Phần mềm kế toán xã phường giúp đơn vị quản lý tài chính dễ dàng, đáp ứng đầy đủ các chế độ kế ...
Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

156 32
Hệ thống thông tin Tài chính Thu – Chi ngân sách Xã (kí hiệu HTXP) là hệ thống hỗ trợ người dùng q ...
Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC)

Bộ phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hộ ...

156 32
Phần mềm quản lý đối tượng người có công - người nghèo và bảo trợ xã hội (QLTC) do DTSoft phát t ...
Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

156 32
Phần mềm Hệ thống thông tin Cán bộ công chức viên chức & Cải cách tiền lương (HTCV) lưu trữ, ...